Lokale uitgave

Nieuw boek met zeven boeiende polderlevensverhalen, tegen de stroom in.

Er zijn zoveel oudere mensen die boeiende levensverhalen te vertellen hebben. Te veel van die verhalen verdampen, omdat mensen niet de energie hebben, of de vaardigheden, om ze vast te leggen. Ik heb opnieuw zeven polderbewoners geholpen met het vastleggen van hun prachtige levensverhalen. Het zijn Tity Kuiken, Joop Masseus, Leny Korteweg, Aalt van der Weg, Gerben Hofstra en Gert Dibbits.  Hun verhalen heb ik in een boek verwerkt. Ik heb dit boek ook gemaakt omdat ik het vastleggen van de geschiedenis van ons bijzondere gebied belangrijk vind. Dit is goed voor de regio. Omdat bewezen is dat wie de geschiedenis kent van het land of de streek waar hij woont deze meer gaat begrijpen en waarderen, en zich er meer thuis voelt. En ook meer saamhorigheidsgevoel ervaart.

 

Persbericht: Noordoostpolder 75 jaar droog / Beeld van een polderEmmeloord, 20 juli | De Stichting Canon De Noordoostpolder heeft de laatste maanden veel inspanningen verricht om een zeer bijzondere en gelimiteerde uitgave in de vorm van een boek over ‘Noordoostpolder 75 jaar droog’ voor te bereiden. 

Noordoostpolder 75 jaar droog

Op 9 september 1942, midden in de oorlogsjaren, valt de Noordoostpolder droog. Op 9 september 2017 wordt dit feit gevierd. Dan is het 75 jaar geleden dat deze belangrijke en vruchtbare grond, maar liefst 48.000 ha, beschikbaar is gekomen. Nu, 75 jaar later, is de Noordoostpolder in alle opzichten vol in ontwikkeling gekomen. De grootste gemeente in oppervlakte heeft qua inrichting, bewoning en leefbaarheid een metamorfose ondergaan. Daarom heeft de stichting Canon De Noordoostpolder een speciaal boek over deze ontwikkeling samengesteld.

Speciale uitgave boek 75 jaar droog

Het boek geeft een terugblik over 75 jaar geschiedenis, samengevat in 150 bijzondere foto’s met bijschriften. De foto’s zijn in meerdere opzichten uniek. Met name omdat ze een bijzondere inkijk geven in de ontwikkeling van de polder en de jaren na de drooglegging.

De Stichting Canon de Noordoostpolder heeft gezocht naar een evenwichtige presentatie. Dat betekent dat niet alleen de Noordoostpolder als ‘geheel’, maar ook alle dorpen - naast Emmeloord - vertegenwoordigd zijn in het boek. Het boek is vanaf 8 september 2017 verkrijgbaar bij boekhandel Marsman en tevens te bestellen op de website van de Stichting de Canon De Noordoostpolder.

Dankzij een bijdrage van de gemeenten Noordoostpolder kan de Stichting het boek aanbieden voor een voorintekenprijs van 7,50 euro tot 1 november. Daarna kost het boek 9,50 euro. Wie zeker wil zijn van een exemplaar van deze bijzondere uitgave kan voorinschrijven op de website de Canon De Noordoostpolder of bestellen bij boekhandel Marsman.

www.canonnoordoostpolder.nl

 

 

 

Politieke thriller gebaseerd op een lokaal politiek proces.

Begin deze eeuw zijn er een aantal agrarische ondernemers uit de Noordoostpolder die ontdekken dat het participeren in de exploitatie van
windenergie een zeer lucratieve bezigheid is. De overheid heeft er een miljard euro voor om het grootste windmolenpark van Europa te bouwen. Waar? Aan de rand van een van de mooiste gebieden in Nederland, de Noordoostpolder. 

De een miljard subsidie die hiermee gemoeid is maakt de agrarische ondernemers in een klap miljonair. Om dat doel te bereiken wordt onder de mantel van “de groenestroomgedachte” alle publieke en politieke macht gebundeld om hierin te slagen. Landelijke bestuurders dwingen lokale politici tot het (niet) nemen van lokale verantwoordelijkheden. Bevoegdheden van het lokale openbaar bestuur worden verkwanseld. Burgers worden niet gehoord en zijn het slachtoffer van een disfunctionerende lokale overheid die onder ‘Haagse druk’ omwonenden tot slachtoffer maakt.

 

De tentakels van de windmolenmaffia reiken tot diep in een machteloze lokale overheid met als gevolg de dood van een lokale bestuurder. 

 

Reserveer alvast het boek via info@marsman.nl

 

 
 

Nieuw boek met zeven boeiende polderlevensverhalen

Tekstschrijver Huib van der Wal uit Emmeloord heeft vrijdagmiddag 11 november een boek met zeven boeiende levensverhalen van zeven polderbewoners gepresenteerd. Het eerste exemplaar reikte hij uit aan de 94-jarige Marinus van der Weele, naast Trees Weevers, Adrie Orie, Joop de Groene, Job Leber, Joke Wondergem en Frank Visser, een hoofdrolspeler in dit verhalenboek.

 
 
 

“Ik ben Frank Visser, MS-patient en zwaar hulpbehoevend. Ik gaf lezingen voor positieve mindset”. Dit werd te vermoeiend voor me, dus daarom bracht ik het boek “Hoe slechter het gaat, des te meer ik geniet” uit. Een heel prettig leesbaar boek met een mooie boodschap en de totale winst doneer ik aan goede doelen.  www.frankvertelt.nl
 
 
Het boek "De Smaak van Korenwijn" is een verhaal dat zich afspeelt in de uitgebreide bossen in het voormalige voormalige Oost-Duitsland op het landgoed "Klein Schorfheide".
 
Herman Fousert en Berthoo Lammers zijn erin geslaagd een spannende detective te schrijven.
Hun ideeën en belevenissen, betrekking hebbende op de jacht, zijn op indringende wijze beschreven in dit non-fictie boek. 
De Smaak van Korenwijn dat symbool staat voor bedrog, oplichting wordt door het hele boek op de juiste moment geproefd.... 

Lees meer: http://desmaakvankorenwijn2.webnode.nl

 

 'Zeventig jaar passie'

Dat is de titel van het boek over het Emmeloordse transportbedrijf van Wieren, de oudste nog actieve onderneming in Emmeloord.

Het nieuwe boek "De Helpende Hand" van Eva Vriend
ligt vanaf 16 januari 2016 bij ons in de winkel.

Klik op de afbeelding om het boek te reserveren.

In De Helpende Hand keert Eva Vriend terug naar de begindagen van de Nederlandse verzorgingsstaat. Op invoelende wijze legt zij de veelbewogen geschiedenis bloot van een beroep dat een grote rol speelde in de levens van zeer velen. Het dreef mee op de golven van de verzorgingsstaat: van het begin in de jaren vijftig tot het hoogtepunt in de jaren tachtig, toen honderdduizenden vrouwen het uitoefenden, tot de thuiszorgvoorziening van nu, die de overheid liever kwijt dan rijk is. Ria, de moeder van de auteur, zou wegens ziekte uiteindelijk afhankelijk worden van het beroep waarvoor zij zelf was opgeleid.Klik op de afbeelding om het boek te reserveren.